Niet-inwonend huisbewaarder voor de scholen Richtpunt en Groeipunt campus Zottegem

Opdracht

 • openen en sluiten van het gebouw in kader van de openstelling voor de lessen van beide scholen. Van maan- t.e.m. vrijdag het gebouw openen om 07.00 u en sluiten om 22.00 u. Tussen 16.30 u en 18.00 u wordt het gebouw ook gesloten/geopend. Op vrijdag niet te openen/sluiten tussen 18.00 u en 22.00 u.
  Avondprestatie 4.5u en de resterende uren overdag.
 • technische defecten melden die tijdens openen en sluiten worden vastgesteld
 • aanspreekpunt bij alarm (brand en inbraak).
 • aanspreekpunt en controle bij verhuur van gebouwencomplex en site.
 • flexibiliteit bij school gerelateerde activiteiten buiten de schooluren. Zoals op opendag, infoavonden, oudercontacten, studiereizen, sportdagen, …
 • verantwoordelijke ledigen van de brievenbus tijdens schoolvakanties.
 • opvolgen van leveringen
 • arbeidsvolume : halftime – 19/38

 

Aanstellingsvoorwaarden:

 • Nederlands sprekend of op het moment van de indiensttreding moet je voldoen aan de taalvereiste en dit ook kunnen staven
 • een attest  van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen: model 2 - 5962sv (voor onderwijs)
 • binnen maximum 5 minuten op de campus kunnen aanwezig zijn.

 

Het betreft een contractuele functie in deeltijds 19/38 verband van bepaalde duur, nl. 1 jaar vanaf indiensttreding, met kans om daarna een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur te krijgen.

 

Tewerkstellingsplaats

Richtpunt/Groeipunt campus Zottegem, Sabina van Beierenlaan 35,  9620 Zottegem.

 

Salaris

Je wordt aangeworven in de graad van technisch assistent (Dv) met de bijhorende salarisschaal D1.

Het maandelijks brutoloon bedraagt € 990,92 (ongehuwd en geen kinderen ten laste bedraagt het nettoloon € 930,57). De reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaartoelage) zijn nog niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

 

De provincie biedt haar werknemers:

 •    een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 •    maaltijdcheques (per gewerkte dag van min. 3 uur)
 •    gratis hospitalisatieverzekering
 •    gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 •    een degelijke verlofregeling
 •    kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 •    vorming, training en opleiding
 •    evenementen voor het personeel
 •    korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

 

Bijkomende informatie

Voor bijkomende informatie over inhoud van de job of afspraak voor een gesprek kan je contact opnemen met Bart Lammens, directeur van Richtpunt Zottegem en/of  Viviane Vanden Bulcke, adjunct-directeur van CVO Groeipunt, tel 09 360 19 93 of via mail bart.lammens@richtpuntzottegem.be en viviane.vandenbulcke@groeipunt.be.

Voor bijkomende inlichtingen (vragen over verloning, arbeidsvoorwaarden, aanstellingsvoorwaarden, kandidatuur, procedure, …) kan je terecht bij het team D van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, via telefoon (09 267 71 16) of via mail (personeel.teamD@oost-vlaanderen.be).

 

vrijdag 05/02/2021